• 18 Mar 2014

   Aparitia primelor biserici ortodoxe pe teritoriul sting al r.Nistru provin de pe vremea mijlocului sec. XVIII.

       Se cunoaste ca in anii 1750-1760 mitropolia “Proilavia,Tomarovschii,Hotin,regiunea Dunarii  si a intregei Ucrainei  Hanesti” Daniil si a dat cuvintu de bunacuvintare si gradele de acord preotilor pe slujbele din satele Malovata,Dorotcoe, Pohrebea, Magala e.t.c Asa deci pe parcurs se dezvolta cresterea ortdoxa in regiunea Nistrului. La cele mai cunoscute biserici vremurilor celea putem sa enumeram urmatoarele biserici: Manastirea Sfintei si Maicai Domnului(1761, s.Malovata), Sf.Mihail (1768, s.Dorotcoe), Sf.Mihail Arhangel (1770, s.Magala), Sf.Mihail(1771, s.Pohrebea), care din pacate nu a ajuns pina in zilele de azi.

       Va propunem atentiei dumneavostra o culegere regasita in una din arhivele or.Odessa materialele a primei  biserici Sf.Mihail in satul Pohrebea. Cum am precizat mai sus, prima biserica Sf.Mihail, coperita cu stuh, a fost ridicata in s.Pohrebea in anul 1771. Ea a stat pina in anul 1796, atunci cind sa luat decizia consiliului bisericesc a fost destramata din motive de reconstructie. Credinciosii au fost alaturati bisericii Sf.Mihail satului Cosnita.

  A 2-a biserica a Sf.Mihail , din pietris, a fost ridicata in s.Pohrebea in anul 1819, pe bunurile materiale a credinciosilor si a exsistat pina in anul 1921.

        Recomandarile atasate mai jos scise de mina sunt alaturate anului 1796. Din motive ca unele documente sunt greu de studiat va propunem ca adaus traducerele lor atasate mai jos. Am vrea sa va atragem atentia in primul rind ca unul din acte a fost scris pe numele mitropolitului Ekaterinoslavskii si Hersono-Tavriceskii Gavriil (in popor Gregorii Grigorievici Banulescu-Bodoni).

        Mitropolitul Gavriil Banulescu-Bodoni a fost printre primii din cei mai stimati consilieri bisericesti nu doar in Transnistria si Rusiei Noi, dar si Basarabiei – a fost primul arhierem conducator a eparhiei din Chisinau si Hotin in anul 1813 or.Reni, in anii 1805-1808 el a lacuit nu departe de s Pohrebea, mai in deal de Nistru,in Dubasari. Numele lui Gavriil Banulescu-Bodoni poarta una din principalele strazi a or.Chisinau.

  Administratia saitului o multumeste pe Parabina Galina Victorovna pentru ajutorul acord in procesul publicarii articolului.

  Херсонской духовной консистории

  ДЕЛО

  Об упразднении в с. Погребах церкви и причислении жителей к приходу

  с. Кошницы Тираспольского уезда.

                      Началось 18 августа 1796г.

                                                                                 Кончено 15 сентября

                                                                                 Сдано в архив

  На 4 листах

                                                                                  Великому господину высокопреосвященному

                                                                                   Митрополиту Гавриилу Екатеринославскому

                                                                                    Херсонесского Таврического

                                                                                   Дубоссарского духовного правления

  Р А П О Р Т   №1645

         К_____ Тираспольского уезда селения Погреб Михайловской церкви от прихожан по многократным от сего правления увещеваниям и малейшаго старания к построению. По сим указа духовной вашего высокопреосвященства консистории 1794 года августа 23 дня состоявшагося, вместо оной крайне обветшалой и клонющейся к падению, ,а ныне уже падшей, новой на том же самом месте и в том же именовании церкви не предвидится, при том и сами они объявили, что хотя для построения той церкви каменя приуготовили потребное число, но денег такового числа коим бы сооружить новую церковь по малому их количеству и крайнему убожеству выстатчить не могут да и не откудова.

  По исповедным же сего 1796 году росписям показано в оном Михайловском приходе дворов-41,  душ мужеска-99, женска-89, для того Дубоссарское духовное правление полагает мнение: оную селения Погреб Михайловскую церковь по малости прихода и по не имению к построению новой церкви суммы по вынесению из оной иконостаса, жертвенника и всех церковных вещей и утварей по способности селения Кошница, которое расстоянием от Погреб состоит в 3х верстах, в Михайловскую церковь упразднить и приход ея причислить к оной же селения Кошницы Михайловской церкви которое мнение представить на благо рассмотрение Вашему высокопреосвященству и представляет.

   

                                                                               Вашего высокопреосвященства

                                                                              всенижайшие послушники


  Д Е Л О        на 5 листах

         По рапорту Дубоссарского духовного правления от причислении селения Погреб Михайловской церкви прихожан по ней стоящих и на место старой построение новой селения Кошницы Михайловской церкви и о внесении из той Михайловской в Кошницкую Михайловскую денежной суммы, иконостаса и прочей утвари. Указ ея Императорского Величества Самодержца Всероссийского из Екатеринославской духовной консистории в Дубоссарское духовное правление его Высокопреосвященству Гавриилу митрополиту Екатеринославскому и Херсонесскому Таврическому

         По нрапорту духовного правления, которым донеся, что Тираспольского уезда селения Погреб Михай ловской церкви прихожане к построению дозволенной им  указом сей консистории вновь на место старой церкви никакого рачения не имеют и сами отозвались о содержании оной несостоятельными. Полагаем мнение, имеющуюся пристарой тамошней церкви денежную сумму, иконостаса и прочей утвари вынеся по способности селения Кошницы в Михайловскую  церковь упразднить вовсе и прихожан ея, коих состоит мужска пола 99, женска 89т душ, так же причислить к сей Михайловской селения Кощницы церкви сего августа 18 дня резолюцией и утвердить  оное мнение по сему  духовного правления в Екатеринославской духовной консистории, определено к  исполнению и по сему в оное Дубоссарское духовное правление послать указ августа 29 дня 1796года №1908.

   

   

                                           Чистой подписали

                                                          Екзаменатор

                                                          Секрктарь

        В журнал Екатеринославской духовной консистории 1796 года августа 20 дня подписанной под №5 резолюцией положенной тем же приказом об оном в Дубоссарское духовное правление  послать указ.

  1796 года 5 октября  к делу

   

   

                                                                                 В Екатеринославскую духовную консисторию

                                                                                   Вознесенского наместничества

                                                                                  Дубоссарского духовного правления

  Рапорт о получении указа

            Ея  Императорского Величества указ из оной консистории из шедшего августа 29 под №1908 о упразднении селения Погреб Михайловской церкви и о причислении прихожан ея по способности селению Кошницы к Михайловской церкви и о прочем, сего сентября 13 числа получен и к исполнению того указа благочинному священнику Георгию Сулим указ послан.

   

   

                                                                              Протопоп Иоанн Нижинский

   15 сентября 1796 году

   №644